Egzamin LanguageCert General SELT

LanguageCert
General SELT

-10% Discount/promo code:
EB93A5

INFORMACJE OGÓLNE

LanguageCert przeprowadza zatwierdzone przez Home Office Secure English Language Tests (SELT) dla migracji do Wielkiej Brytanii, obejmujące wszystkie rodzaje wiz (mieszkanie, praca, nauka). Kliknij tutaj, aby zobaczyć, który rodzaj egzaminu odpowiada Twoim wymaganiom wizowym: https://selt.languagecert.org/.

LanguageCert General SELT to egzamin wielopoziomowy (A2-C1) opracowany dla użytkowników języka angielskiego jako języka obcego do celów ogólnych (np. migracja, praca). Egzamin jest przeprowadzany w wyznaczonych, bezpiecznych centrach egzaminacyjnych, aby spełnić wszystkie wymagania wizowe Home Office w Wielkiej Brytanii, umożliwiając kandydatom ubieganie się o wizę.

STRUKTURA I CECHY EGZAMINU

Egzamin składa się z 4 części – słuchanie, czytanie, pisanie (część pisemna) i mówienie (część ustna). Możesz zaplanować obie części egzaminu na ten sam dzień lub przeprowadzić je oddzielnie w ciągu 14 dni.

Słuchanie, czytanie i pisanie są przeprowadzane jednocześnie i trwają łącznie 2 godziny i 20 minut. Egzamin pisemny rozpoczyna się od słuchania (ok. 35 minut), po czym następuje test czytania (50 minut). Po przejściu do testu pisania (45 minut) nie ma możliwości powrotu do testów słuchania i czytania.

Część ustna trwa 14 minut. Składa się z 4 zadań wykonywanych indywidualnie lub z żywym rozmówcą.

Wyniki są publikowane w ciągu 5 dni roboczych.

Cel: Rekrutacja na uniwersytet/college, aplikacja o wizę studencką

Poziomy: A2-C1 CEFR (egzamin wielopoziomowy)

Części: 2 (pisemna i ustna)

Umiejętności sprawdzane: 4 (słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie)

Czas trwania poszczególnych części: pisemna – 2 godziny 10 minut, ustna – 12 minut

JAK ZREALIZOWAĆ KOD RABATOWY/PROMOCYJNY

Wejdź na tę stronę: https://www.languagecert.org/en/language-exams/english/languagecert-esol-selt/general-selt

Kliknij Book slot aby kontynuować

Zostaniesz poproszony o podanie kraju i miasta, w którym chcesz przystąpić do egzaminu SELT. Egzaminy SELT są przeprowadzane w bezpiecznych, fizycznych centrach testowych na całym świecie. Wybierz kraj i miasto, aby kontynuować wyszukiwanie.

Zobaczysz dostępne terminy egzaminów dla wybranego miasta i kraju. Kliknij Book Exam or Change Date

Możesz wybrać daty i godziny egzaminów z kalendarza. Możesz przystąpić do całego egzaminu jednego dnia lub zdecydować się na oddzielne podejście do części Słuchanie, Czytanie i Pisanie od części Mówienie, ale w ciągu 14 dni od siebie. Kliknij Proceed to Registration

Read the information carefully, register to set up your account, fill in all the required information.


Podaj wszystkie wymagane informacje, aby utworzyć swoje konto. Upewnij się w 100%, że dane w profilu zgadzają się z danymi w Twoim paszporcie lub innym ważnym dokumencie tożsamości wymaganym w procesie aplikacji wizowej. Kliknij GO TO CART

Wprowadź kod promocyjny i kliknij „APPLY”. Twój rabat zostanie naliczony. Następnie kliknij „Proceed to Checkout”.

Na etapie kasy zostaniesz poproszony o wybór metody płatności (karta lub PayPal) i dokonanie płatności.

Twoja rejestracja zostanie potwierdzona za pomocą e-maila. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail, aby stawić się na czas w centrum egzaminacyjnym i ukończyć egzamin.

Twój raport wyników zapewni szczegółowy przegląd Twojej wyników na egzaminie LanguageCert SELT. Możesz obejrzeć przykładowy raport, klikając tutaj.

Aby uzyskać więcej informacji na temat egzaminów LanguageCert SELT, możesz odwiedzić ten link.