LanguageCert Academic SELT

-10% Discount/promo code:
EB93A5

OGÓLNE INFORMACJE

LanguageCert przeprowadza egzaminy Secure English Language Tests (SELT) zatwierdzone przez Home Office do celów migracji do Wielkiej Brytanii, obejmujące wszystkie typy wiz (życie, praca, nauka). Kliknij tutaj, aby zobaczyć, który rodzaj egzaminu odpowiada wymaganiom Twojej wizy: https://selt.languagecert.org/

LanguageCert Academic SELT to wielopoziomowy egzamin (B1-C2) opracowany dla osób posługujących się językiem angielskim jako obcym do celów akademickich (np. studia międzynarodowe, rekrutacja, zapisy). Egzamin odbywa się w wyznaczonych, bezpiecznych ośrodkach egzaminacyjnych, aby spełnić wszystkie wymagania wizowe UK Home Office, umożliwiając kandydatom aplikowanie o wizę i wybraną uczelnię.

STRUKTURA I CECHY EGZAMINU

Egzamin składa się z 4 części – słuchanie, czytanie, pisanie (część pisemna) oraz mówienie (część ustna). Można zaplanować obie części egzaminu na ten sam dzień lub przystąpić do nich oddzielnie w ciągu 14 dni.

Słuchanie, czytanie i pisanie odbywają się jednocześnie i trwają 2 godziny i 20 minut. Egzamin pisemny rozpoczyna się od słuchania (ok. 40 minut), po czym następuje bezpośrednio test czytania (50 minut). Po przejściu do testu pisemnego (50 minut) nie ma powrotu do testów słuchania i czytania.

Część ustna trwa 14 minut. Składa się z 4 zadań wykonywanych indywidualnie lub z żywym rozmówcą.

Wyniki są wydawane w ciągu 5 dni roboczych.

Cel: Rekrutacja na uniwersytet/college, aplikacja o wizę studencką

Poziomy: B1-C2 CEFR (egzamin wielopoziomowy)

Komponenty: 2 (pisemny i ustny)

Testowane umiejętności: 4 (słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie)

Czas trwania na komponent: pisemny – 2h20min, ustny – 14min

JAK ZREALIZOWAĆ KOD RABATOWY/PROMOCYJNY

Przejdź na tą stronę: https://www.languagecert.org/en/language-exams/english/languagecert-esol-selt/academic-selt

Kliknij Book slot aby kontynuować

Zostaniesz poproszony o podanie kraju i miasta, w którym chcesz przystąpić do egzaminu SELT. Egzaminy SELT są przeprowadzane w bezpiecznych, stacjonarnych centrach testowych na całym świecie. Wybierz kraj i miasto, aby kontynuować wyszukiwanie.

Zobaczysz dostępne daty dla miasta oraz centrum, które wybrałeś. Kliknij Book Exam or Change Date


Możesz wybrać daty i godziny egzaminu z kalendarza. Możesz przystąpić do całego egzaminu jednego dnia lub wybrać osobno część słuchania, czytania i pisania, a część mówienia w ciągu 14 dni od siebie. Kliknij Proceed to Registration

Przeczytaj uważnie informacje, zarejestruj się, aby założyć konto, i wypełnij wszystkie wymagane dane.


Podaj wszystkie wymagane informacje, aby utworzyć konto, upewnij się, że dane w profilu w 100% odpowiadają danym w Twoim paszporcie lub innym ważnym dokumencie tożsamości wymaganym w procesie aplikacji wizowej. Kliknij Go to Cart

Wpisz kod promocyjny i kliknij ZASTOSUJ, aby zniżka została naliczona. Kliknij PRZEJDŹ DO KASY.

Na etapie realizacji zakupu zostaniesz poproszony o wybór metody płatności (karta lub PayPal) i dokonanie płatności.

Twoja rejestracja zostanie potwierdzona e-mailem. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami tam zawartymi, aby stawić się w ośrodku egzaminacyjnym na czas i przystąpić do egzaminu.

JAK WYGLĄDA RAPORT Z WYNIKAMI?

Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykładowy raport: https://www.languagecert.org/en/language-exams/english/languagecert-esol-selt/-/media/dbd1756a8af24aae81b0a244e1bf172c.ashx

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji: https://www.languagecert.org/en/language-exams/english/languagecert-esol-selt/academic-selt