Egzamin LanguageCert ESOL

Kod promocyjny

CB8358

-15%

Czym jest LanguageCert International ESOL?

LanguageCert International ESOL (English for Speakers of Other Languages) to egzaminy z języka angielskiego których wyniki są przełożone na skalę Rady Europy (CEFR), spełniające najbardziej rygorystyczne standardy jakości i wiarygodności. Kandydaci z całego świata wybierają poziom kwalifikacji, na który czują się gotowi i otrzymują Certyfikaty po pomyślnym zdaniu egzaminów.

Egzaminy pisemne (Listening + Reading + Writing) i ustne (Speaking) można zdawać niezależnie od siebie dla większej wygody. Są to osobne testy, więc uczniowie mogą skoncentrować swoje przygotowanie na jednym egzaminie przed przystąpieniem do drugiego. Kandydaci otrzymują Certyfikaty z oceną High Pass lub Pass, zależnie od uzyskanego wyniku

Nasze kody promocyjne działają na całym świecie!

Więcej informacji poniżej:

Certyfikat LanguageCert ESOL / IESOL Certificate jest dla Ciebie jeśli:

 • Planujesz zakończyć etap nauki angielskiego na wybranym przez siebie poziomie od A1 do C2 według skali CEFR,
 • Planujesz studia za granicą i chcesz aplikować na Uczelnię gdzie wykładowym językiem jest język angielski (poza Wielką Brytanią, gdzie będzie Ci potrzebny egzamin wizowy SELT – kliknij),
 • Chcesz zaliczyć lektorat z angielskiego na swojej Uczelni, mieć mniej egzaminów w sesji egzaminacyjnej,
 • Chcesz zadbać o profesjonalne CV i wpisać Certyfikat w polu języki obce aby ułatwić sobie znalezienie pracy,
 • Certyfikat na poziomie B2 jest Ci potrzebny do ukończenia doktoratu,
 • Chcesz wziąć udział w programie wymiany studenckiej (np. Erasmus) i potrzebujesz potwierdzenia znajomości języka angielskiego,
 • Jesteś nauczycielem, który chce mieć potwierdzenie kompetencji językowych potrzebnych do nauczania na podstawowych stopniach edukacji w sektorze państwowym.

Wybrane Uczelnie w Polsce uznające egzamin IESOL:

 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku -Białej
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI)
 • College of Europe Collège d’Europe
 • Collegium Humanum (Szkoła Główna Menedżerska)
 • Politechnika Gdanska
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego
 • Uczelnia Łazarskiego
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, KSAP
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, UMCS
 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Politechnika Śląska
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Szymona Szymonowica w Zamościu
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (Uniwersytet SWPS)
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP)
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • University of Wrocław Uniwersytet Wrocławski
 • UTH (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej)
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
 • Politechnika Warszawska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie (WSB Chorzów)
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Zobacz listę Uczelni na całym świecie: kliknij

Szczegółowe informacje o egzaminach IESOL

Każdy kandydat może wybrać jeden z sześciu poziomów Rady Europy (CEFR), na którym chciałby przystąpić do egzaminu. W ramach każdego poziomu, zdający może przystąpić do jednego z dwóch oddzielnych modułów egzaminu LRW (Listening, Reading oraz Writing) oraz oddzielnego S (Speaking). Podejście do obydwu modułów egzaminu skutkuje otrzymaniem oceny ze wszystkich umiejętności językowych (słuchanie, czytanie, pisanie oraz mówienie) i posiadaniem dwóch oddzielnych Certyfikatów.

Format egzaminów

LRW (Listening, Reading, Writing) – słuchanie, czytanie, pisanie

Ten moduł egzaminu składa się z części rozumienia ze słuchu (26 pytań) – każde z pytań odtwarzane jest dwukrotnie co pozwala lepiej zrozumieć treść pytania i daje czas na podanie odpowiedzi. Czas trwania tej części do 20-30 minut zależnie od wybranego poziomu CEFR. Część rozumienia tekstu czytanego również składa się z 26 pytań. Części pisania składa się z dwóch zadań. Czas przeznaczony na te dwie części do od godziny do 2 godzin i 10 minut. 
Czas trwania części LRW zależy od wybranego poziomu i zajmuje pomiędzy 1h 20m a 2h 40m.

S (Speaking) – mówienie 

Moduł ustny egzaminu IESOL zdaje się w czasie rzeczywistym i ‘na żywo’ w obecności administratora egzaminu (Interlocutor). Ta część egzaminu jest nagrywana i przesyłana do LanguageCert do sprawdzenia, zatem administrator egzaminu nie ocenia wypowiedzi osoby zdającej co gwarantuje bezstronność oceny i zwiększa jej wiarygodność. Ten moduł egzaminu składa się z 4 części i trwa od ok. 6 do ok. 20 minut zależnie od wybranego poziomu. 

Zobacz film poniżej, aby dowiedzieć się więcej o procesie egzaminacji:

Wyniki egzaminów LanguageCert IESOL są prezentowane w następujących formatach: 

Odwiedź tę stronę: – znajdziesz tu pełne, przykładowe testy do każdego z poziomów egzaminu IESOL. Pobierz plik ZIP, rozpakuj i możesz zacząć ćwiczyć.

Dla ułatwienia, poniżej znajdziesz materiały do modułu IESOL B2 Listening, Reading, Writing:

Pobierz materiały w pliku ZIP.

Wyniki egzaminów LanguageCert IESOL są prezentowane w następujących formatach: 

 • Statement of Results (Raport Wyników), oddzielnie dla części LRW oraz S
 • E-Certificate (Certyfikat w pliku PDF), oddzielnie dla części LRW oraz S
 • Certificate (Certyfikat w wersji papierowej), oddzielnie dla części LRW oraz S – w zależności od decyzji organizatora egzaminu

Każdy Certyfikat ma swój indywidualny numer, po jego wpisaniu na stronie Certificate Verification (kliknij), na stronie wyświetlą się dane kandydata i otrzymany wynik. W Twoim CV powinien znaleźć się właśnie ten link oraz numer Certyfikatu aby potencjalny pracodawca mógł sprawdzić wynik w niezależny sposób.

Certyfikaty LanguageCert są ważne bezterminowo, nie mają określonej daty ważności, można się nimi posługiwać tak długo jak zdecyduje o tym ich posiadacz.

Czas oczekiwania na wyniki LanguageCert IESOL:

• 3 dni robocze od egzaminu w przypadku egzaminów zdawanych online/z domu

• 5 dni roboczych od egzaminu w przypadku egzaminów komputerowych w ośrodku egzaminacyjnym

• 10 dni roboczych w przypadku egzaminu w wersji papierowej

Powyższy czas dotyczy Certyfikatów i Raportów publikowanych na profilu kandydata w formacie elektronicznym. Wysyłka wyników w formacie papierowym (Certyfikat oraz Raport Wyników) następuję około 5 dni po opublikowaniu wyników w formacie elektronicznym. Wysyłka następuje zwykłą pocztą na adres kandydata lub ośrodka egzaminacyjnego lub kurierem (za dodatkową opłatą) 

Certyfikaty LanguageCert są ważne bezterminowo, nie mają określonej daty ważności, można się nimi posługiwać tak długo jak zdecyduje o tym ich posiadacz. 

Do przystąpienia do egzaminu zdalnego potrzebujesz:

 • Pomieszczenia, w którym będziesz sam/sama przez cały czas trwania egzaminu
 • Komputera (musisz mieć na nim uprawnienia administratora)
 • Kamery
 • Słuchawek (słuchawki bezprzewodowe nie są dozwolone)
 • Dostępu do internetu

Więcej informacji na temat warunków egzaminu znajdziesz tutaj: kliknij

Szczegółowy przewodnik dla użytkowników systemu Windows: kliknij

Szczegółowy przewodnik dla użytkowników systemu MacOs: kliknij

Z naszym kodem promocyjnym CB8358 zyskujesz 15% procent zniżki na egzamin IESOL! Zobacz jak się zarejestrować, kliknij tutaj